ادامه تظاهرات شیعیان عراق علیه فساد دولتی

02 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه موسوم به دولت اسلامی، در شمال سوريه به منطقه كوبانی حمله برده و دهها شهروند غيرنظامی را به گروگان گرفته است. نيروهای مدافع خلق مي گويند كنترل اطراف كوبانی را در دست دارند ولی پيكارجويان داعش برای كوتاه مدت هر از چند گاهی به مناطق كردنشين نفوذ ميكنند.گزارش علی جوانمردی