هشدار مقام های دولتی هم مانع تجمع شیعیان عراق در میدان تحریر بغداد نشد

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق به رغم تدابير امنيتي و هشدارهای مقامات دولتی، هزاران تن از معترضين شيعه در ميدان تحرير بغداد گردهم آمدند. تظاهركنندگان كماكان خواهان تغيير دولت و اصلاحات ريشه اي برای مبارزه با فساد هستند.گزارش علی جوانمردی