نيروهای عراقی در حال پيشروی بسوی رمادی

11 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حيدر عبادی نخست وزير عراق به مردم آنكشور وعده داده تنها ظرف چند روز شهر رمادی را از كنترل داعش خارج سازد. اكنون در ششمين روز عمليات آزادسازی رمادي مركز استان انبار، نيروهای عراقی در حال پيشروی بسوی اين شهر هستند. گزارش علی جوانمردی