طرح اتهام‌های سنگین علیه نوری مالکی همزمان با سفرش به تهران

26 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اتهامات سنگین در تحقیقات پارلمان عراق علیه نوری مالکی، نخست وزیر پیشین و معاون رئیس جمهوری عراق، شرایط سیاسی این کشور را با تحولات جدیدی روبرو کرده است.گزارش علی جوانمردی