حمایت واشنگتن از عشایر سنی عراق

15 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با شدت گرفتن خشونت و پیشروی نیروهای داعش در عراق واشنگتن عشایر سنی عراق را در مقابله با این گروه حمایت می کند.