موضع گیری نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه در اطراف رمادی

29 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان ملل متحد می گوید هزاران تن از ساکنان رمادی در عراق در جستجوی مکانی امن از شهر گریخته اند. در پی سقوط رمادی به دست نیروهای گروه دولت اسلامی یا داعش درگیری و تنش بالا گرفته است.