اولین نماز عید فطر آزادانه در موصل بعد از آزادی از دست داعش

05 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروهای دولتی عراق دوشنبه ضمن پیشروی در بخشهای قدیمی شهرموصل با مقاومت تک تیراندازان و تله های مرگبارگروه داعش که به منطقه ای به وسعت یک مایل رانده شده اند روبرو شدند