جنگ لفظی بر سر شرکت «بسیج مردمی عراق» در ادامه نبرد علیه داعش

14 اوت 2017
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بسيج مردمي در عراق مي گويد برخلاف خبرهاي قبلي، در جنگ آزادسازي تلعفر مشاركت مي كنند. اين در حالي است كه دولت عراق بنا به خواست گروههاي سني تصميم گرفته بود بسيج شيعه در جنگ تلعفر شركت نكند. بسيج شيعه متهم است كه در مناطق سني مرتكب جرم عليه غيرنظاميان شده است.