جزئیات وضعیت کرکوک از علی جوانمردی گزارشگر صدای آمریکا در عراق

24 مهر 1396