شهر مسلمان نشین نجف در عراق آماده استقبال پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان می‌شود

05 اسفند 1399