داعش شکست خورده اما موج مهاجرات از شهرهای عراق به سمت اردوگاهها افزایش یافته است

14 اسفند 1396