عراق در آستانه تشکیل دولت؛ هشدارها درباره نفوذ ایران

23 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در عراق مقتدي صدر روحاني شيعه در قبال آنچه انحراف گفتگوها براي تشكيل دولت جديد توصيف كرده، هشدار داده و گفته است نبايد بار ديگر اجازه بدهيم شرايط گذشته تكرار شود. قرار است فردا پارلمان عراق با هدف انتخاب رييس و هيات رئيسه تشكيل جلسه بدهد.