نگاهی به وضعیت عراق بعد از اعلام استعفای نخست وزیر عراق؛ مردم چه واکنشی نشان دادند

08 آذر 1398