وزیر خارجه فرانسه در اربیل عراق؛ مذاکره درباره سرنوشت زندانیان فرانسوی عضو داعش

25 مهر 1398