گزارش علی جوانمردی از تصمیم دولت عراق برای لغو پرواز هواپیماهای ویژه از آسمان این کشور

24 مرداد 1398