حزب الله عراق، گروه نزدیک به سپاه تلاش دارد مدیریت فرودگاه بغداد را بر عهده بگیرد

13 شهریور 1398