ستیزه گران وابسته به القاعده در عراق

12 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عراق از زمانی که ستیزه گران وابسته به القاعده ، کنترل برخی از محله های فلوجه و رمادی در استان انبار را به دست گرفته اند، صحنه تشدید خشونت بوده است ..