شرکت کنندگان تجمع مقابل کاخ سفید برای حمایت از شفاف سازی درباره سرنوشت پیکر رضاشاه

10 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت کنندگان در تجمع اتحادیه ملی برای دمکراسی در ایران ضمن تاکید بر شفاف سازی در مورد پیکر رضاشاه، از اقدمات ترامپ در حمایت از حقوق بشر در ایران تقدیر کردند.