گزارش صدای آمریکا از تجمع مقابل کاخ سفید برای پاسخگویی جمهوری اسلامی درباره پیکر رضا شاه

10 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه ملی برای دمکراسی در ایران یکشنبه ۹ اردیبهشت تجمعی مقابل کاخ سفید با هدف تاکید بر شفاف سازی و رفتار شایسته در مورد پیکر رضاشاه، در مقابل کاخ سفید تدارک دید.