دیدار آمریکائیان ایرانی تباری آزاد شده با خانواده هایشان

30 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکائیان ایرانی تباری که به تازگی در قالب تبادل زندانیان با ایران از زندان در تهران آزاد شدند با خانواده ها و نزدیکانشان ملاقات کردند. جیسون رضائیان، امیر حکمتی، و سعید عابدینی آمریکائیان ایرانی تباری هستند که روز یکشنبه آزاد شدند.گزارش فرهاد پولادی