شیر ایرانی پس از ۱۲۰ سال به زادگاهش باز می گردد

26 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

براساس توافقی که میان باغ وحش پارک ارم تهران واتحادیه باغ وحش داران اروپا به امضا رسیده و در صورت رعایت استانداردهای لازم نگهداری اینگونه شیر یک جفت شیر ایرانی در اختیار ایران گذاشته خواهد شد . گزارش کوروش صحتی