خشکبار چینی بازار ایران را پر کرده است

27 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

درکنار واردات صنایع دستی از چین که بازار تولید صنایع دستی ایران را به نابودی کشانده است خبرگزاری های نزدیک به دولت از ورود بی رویه خشکبار چینی به بازار ایران خبر می دهندو از واردات بی رویه آجیل و خشکبار به ایران گلایه دارند.