دو گزارش روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت از حجاب و زندگی دوگانه درایران

07 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شجاعت و بی پروایی یک دختر نوجوان ایرانی در حمایت از حقوق و آزادی های مدنی و زندگی و رفتار دوگانه افراد وابسته به قدرت در ایران موضوع دو گزارش امروز روزنامه بریتانیائی ایندیپندنت است.