گزارشی از "پالت" و علاقه مردم تهران به اجرای زنده موسیقی

08 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ساکنان پایتخت ایران اجرای زنده موسیقی را دوست دارند. از نوازندگان دوره گرد در خیابان‌ها و پوستر تبلیغ موسیقی گرفته، تا اجراهای زنده موسیقی در تهران، شاهدی بر این ادعاست. در گزارشی که یک رسانه غیرانتفاعی از موسیقی ایران منتشر کرده، از گروه "پالت" به عنوان یک نمونه نام برده شده است.