فهرست صد ایرانی برتر در کارآفرینی و نوآوری منتشر شد

06 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایرانیان و ایرانی تبارها در خارج از ایران، به موجب فهرستی که زیرعنوان "صد ایرانی بیشترین تاثیر گذار بر کارآفرینی و نوآوری" توسط یک سازمان مروج این دو فعالیت منتشر شده است، نقشی سازنده و فعال ایفا می کنند.