گفتگو با خبرنگار آلمانی که خبر بازداشت دیپلمات ایرانی را منتشر کرد

12 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخش فارسی صدای آمریکا در گفتگو با استرتزل خبرنگار نشریه آلمانی بیلد که نخستین بار این خبر را منتشر کرده، از آخرین اقدامات مقامات آلمانی در مورد این پرونده پرسیده است