حمله به شارلی ابدو، حد و مرز آزادی در کشیدن کاریکاتور کجاست؟

18 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمله تروریستی روز چهارشنبه به دفتر نشریه فرانسوی شارلی ابدو واکنشهای متفاوتی را در میان ایرانیان خارج از کشور بر انگیخته است .بحث حد ومرز آزادی بیان این روزها بحث داغ ایرانیان خارج از ایران در فضای مجازی شده است. گزارش کوروش صحتی