خاوران پس از ۲۰ سال تعطیل شد؛ چالش های کتابفروشی ایرانی در اروپا

10 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعداد كتابفروشى هاى ايرانى خارج از ايران زياد نيست، اما همين تعداد اندك هم با چالش هاى بسيار رو به رو هستند. كتابفروشى خاوران در پاريس پس از حدود بيست سال فعاليت تعطيل شد. با اين حال بهمن امينى مؤسس كتابفروشى و انتشارات خاوران مى گويد انتشارات خاوران به كار خود ادامه مى دهد. گزارش نیلوفر پورابراهیم