وقتی هنرمندان، تهران مدرن را به مسکو می برند

15 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هنرمندان ایرانی، تهران مدرن را به مسکو آورده اند و هنردوستان روس این فرصت را یافته اند که زیبایی هنر ایران را در آثار نقاشان و مجسمه سازان مدرن ایران تجربه کنند.