راه اندازی کمپین مردمی شکستن تفنگهای شکاری

20 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از راه اندازی کمپین مردمی شکستن تفنگهای شکاری استقبال کرده است. کمپین شکستن تفنگ که عموما از سوی شکارچیان سابق تشکیل شده از استان کردستان آغاز شده و هم اینک در سایر استانها رو به گسترش است.