دو کارزار متفاوت: تشویق به شرکت و تحریم انتخابات در بین ایرانیان خارج از کشور

29 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز، به رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری فراخوانده است. اما بنظر می رسد این فراخوان با توصیه تحریم بسیاری از فعالان مواجه شده است، هر چند که یک کمپین ویژه تشویق به رای دادن نیز از چند هفته پیش به راه افتاده است. گزارش مسعود سفیری