نشست زنان موفق ایرانی در دانشگاه نیویورک

30 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشگاه نيويورک ميزبان کنفرانسی برای ده‌ها زن موفق ايرانی تبار بود. اين گردهمايی به دعوت و همت مريم خسروانی بنيانگذار بنياد زنان ايرانی-آمريکايی ترتيب داده شده بود، که هدفش حمايت و ايجاد زمينه ای برای تشويق و تقويت روحيۀ رهبری در زنان ايرانی مقيم آمريکاست.