ظهور ایرانیان آمریکایی تبار در صنعت فناوری آمریکا

11 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ظهور ایرانیان و آمریکائیان ایرانی تبار در صنعت فناوری عنوان گزارشی است که نیوز بایتس سایت خبری اینترنتی هندی پس از سپرده شدن اداره امور شرکت عظیم اوبِر به یک آمریکائی ایرانی الاصل منتشر کرد. نیویورک تایمز نیز روز جمعه نیمی از صفحه اقتصادی خود را به تشریح کارنامه او اختصاص داد.