تجمع گروهی به نام «وطن پرستان ایرانی» با تقاضای سرنگونی جمهوری اسلامی

05 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، گروهی از ایرانیان، بنام وطن پرستان ایرانی-آمریکایی امروز با برگزاری تجمعی در برابر کنگره آمریکا، خواستار تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران شدند. گزارش فرهاد پولادی