فدراسیون یهودیان ایرانی-آمریکایی در کالیفرنیا

09 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه سال است که فدراسیون یهودیان ایرانی-آمریکایی در کالیفرنیا کنفرانسی را با حضور زنان ایرانی - آمریکایی جهت نزدیکی بیشتر ایرانیان به هم و شناخت فرص‌ های آموزشی و کاری برگزار می‌کنند. امسال این کنفرانس یک مهمان ویژه داشت که بانوی اول شهر لس آنجلس است. گزارش از پریسا فرهادی.