پیشواز آمریکائیان ایرانی تبار از نوروز با برپایی ضیافت برای بیخانمان ها

26 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکائیان ایرانی تبار دیشب در لس آنجلس با برپائی ضیافت شام برای بی خانمان های این شهر به پیشواز نوروز رفتند.