برجام هسته ای و سینماگران ایرانی آمریکایی

14 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظرات تعدادی از سینماگرلن فعال ایرانی ساکن لس آنجلس درباره برجام هسته ای، لغو تحریمهای اقتصادی علیه ایران و بهبود روابط تهران و واشنگتن. گزارش بهنود مکری