بازداشت میلاد زم در واکنش به افشاگری های برادرش

11 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، چندین ماه است که اعضای یک خانواده ی روحانی ، مورد بازجویی و بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته اند، بی آنکه رسما دلیلی ارائه شده باشد. تازه ترین این موارد، بازداشت میلاد زم،است که گفته می شود واکنشی به افشاگری های برادرش روح الله زم است که در خارج از ایران زندگی می کند.