مطالبات جوانان در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران

20 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران یکی از کشورهای جوان جهان تلقی می شود. این در حالی است که محدودیت آموزشی و فرهنگی و مدنی و معضلی به نام بیکاری زندگی آنان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اما این مطالبات چگونه می توانند در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه آینده برگزار می شود مطرح شود و تاثیر گزار باشد.