جام جهانی کشتی آزاد در لس آنجلس شنبه و یکشنبه

21 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جام جهانی كشتی آزاد لس آنجلس در روزهاي شنبه ويكشنبه ٢٢ و ٢٣ خرداد ماه برگزار ميشود. ایران در گروه دوم مسابقات با آذربایجان آمریکا و هند هم گروه است. در گروه اول این مسابقات روسیه، گرجستان، ترکیه و مغولستان به مصاف هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند.گزارش علی عمادی