ششمین قهرمانی ایران در جام جهانی کشتی آزاد

01 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسیب سروندی، کارشناس کشتی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا با ارزیابی جام جهانی ۲۰۱۷کرمانشاه، به دلایل ضربه فنی شدن حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور و درخشش جوردن باروز آمریکایی اشاره کرد.