اعتراض کارگران در ارومیه و عسلویه

02 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، اعتراضات کارگری کماکان ادامه دارد. در ارومیه کارگران فولادسازی امروز برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان در یکسال گذشته با پهن کردن سفره ای خالی در خیابان اعتراض خود را نشان دادند. در عسلویه نیز کارگران اخراجی پارس جنوبی به تحصن، متوسل شدند