تداوم اعتراضات صنفی در شهرهای مختلف ایران

26 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز سه شنبه در شهرهای مختلف ایران، تجمعات اعتراضی صنفی متعددی برگزار شد. در ماه‌های اخیر این اعتراضات صنفی گسترده تر شده و از کارگران تا معلمان تا مالباختگان موسسات مالی و اعتباری را شامل میشود.