مراسم روز کارگر پس از ۸ سال در تهران برگزار شد

11 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از هشت سال وقفه، مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر روز جمعه با حضور هزاران نفر از کارگران ایرانی از مقابل خانه کارگر در تهران آغاز شد