با وجود مخالفت محافظه کاران، مقام قضایی دو شرط برای حضور زنان در ورزشگاه اعلام کرد

04 دی 1397