زنانی با پرچم جمهوری اسلامی ایران در دست، ساعاتی پیش از شروع بازی ایران - کامبوج در ورزشگاه

18 مهر 1398