پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت سالروز کشف حجاب

17 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هشتاد و دومین سالگرد فرمان موسوم به کشف حجاب، توسط رضا شاه، بنیان گذار پادشاهی پهلوی، موضوع پیامی است که شهبانو فرح، آخرین ملکه این دودمان، روز یکشنبه ۱۷ دی خطاب به مردم ایران، به ویژه زنان ایرانی فرستاده است.