پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت سالروز کشف حجاب

17 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هشتاد و دومین سالگرد فرمان موسوم به کشف حجاب، توسط رضا شاه، بنیان گذار پادشاهی پهلوی، موضوع پیامی است که شهبانو فرح، آخرین ملکه این دودمان، روز یکشنبه ۱۷ دی خطاب به مردم ایران، به ویژه زنان ایرانی فرستاده است.