بازتاب جشن تولد دختر نازنین زاغری در پارک مقابل سفارت ایران در لندن

22 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تصمیم پدر یک دختر بچه دو ساله انگلیسی به برگزاری جشن تولد فرزندش در پارک مقابل سفارت ایران در لندن، که با درخواست آزاد ساختن همسر ایرانی تبارش از زندان نیز همراه بود، در اغلب رسانه های اروپائی، بخصوص در بریتانیا، بازتابی گسترده داشته است.