محاکمه آتنا فرقدانی ، فعال مدنی در دادگاه انقلاب

01 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محاکمه آتنا فرقدانی فعال مدنی زندانی در ایران در رسانه های بین المللی نیز بازتاب داشته است . بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی و مدنی در ایران و وضعیت نگهداری آنها در زندان همواره با انتقاد نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است.گزارش کوروش صحتی گزارش کوروش صحتی