رویترز: فعالیت نفوذی ایران در شبکه‌های اجتماعی بسیار وسیع است

07 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عملیات نفوذی ایران در شبکه مجازی که کاربران اینترنتی در سراسر جهان را هدف گرفته بمراتب گسترده تر چیزی است که قبلاً تصور می شد. به گزارش خبرگزاری رویترز شبکه حسابهای کاربری جدید شناسایی شده وابسته به تهران شامل یک شبکه گسترده وب وسایت های ناشناس و حساب های رسانه های اجتماعی در ۱۱ زبان مختلف است.